Keşfeden Eller Anaokulları
Etkinlikler

  • Paylaşın:

Temel Alanlar

Fen-matematik eğitimi ile çocukların fen ve matematiğin yaşamı kavramanın yollarından biri olduğunu fark etmeleri, temel kavramları öğrenmeleri, olumlu tutum kazanmaları ve bir sonraki öğrenim yaşamlarına temel teşkil edecek bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Fen-Matematik etkinlikleri ile çevresel sorumluluk bilincine sahip olmak doğayı dinlemek ve yardım etmeye çalışmak, kısaca dünyayı keşfetmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Bu amaçla tüm öğrenme etkinliklerimizde öğrenciyi merkeze alan SCAMBER, Buluş Stratejisi, Altı Şapkalı Düşünme, Problem Çözme stratejisi, yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.

Çocukların duygu, düşünce, istek vb. paylaşımlarını birbirlerine aktarabilmelerine, iletişim kurmalarına, çevresindeki olayları anlayabilmeleri ve sorgulayarak karar vermelerine, sosyal ve çağdaş birey olabilmelerine dil, önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çocukların dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerileri kazanmaları gerekmektedir. Eğitim sürecimizde çocukların renk, şekil, sayı ve temel kavramları kazanmaları amaçlanır. Bunun yanında yapılan çalışmalar, algılama, dikkat, kelime dağarcığı arttırma, eşleştirme, gruplama, sıralama, karşılaştırma, el-göz koordinasyonu vb. bilişsel becerileri destekleyen etkinlikleri içerir. Tüm Türkçe dil etkinliklerimizde öğrencilerimizin aktif olması esas alınmaktadır.

Temel Alanlar

Yabancı dil eğitimimiz İngilizcedir. Her sınıfımızda İngilizce öğretmeni tam gün bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, İngiliz dilini/kültürünü oyun ve uygulama odaklı yöntemlerle öğrenirler. Sınıf öğretmenlerimiz ve yabancı İngilizce öğretmenlerimiz ortak planlama yaparak programın hedefleri doğrultusunda etkinlikler oluşturulmaktadır. Öğrencilerin ana dillerinde yaptıkları çalışmanın İngilizce dersinde de devam etmesi programı bir bütün olarak algılamalarına fırsat verirken yabancı dillerinin de tıpkı ana dilde olduğu gibi doğal bir şekilde gelişmesine fırsat yaratır. Yabancı öğretmenlerimiz tam zamanlı olarak okulumuzda bulunup,
öğrencilerimizin İngilizceyi doğal yaşamlarının bir parçası olarak görmesi amacıyla ders saatleri haricinde gezilerde, yemek saatlerinde, serbest oyun ve bahçe zamanlarında da öğrencilerimizle birlikte olurlar.

Branş Etkinlikleri

Anaokulumuzda müzik eğitimi uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Hedefimiz, öncelikle çocuklara müziği sevdirmektir. Bu amaçla öğrencilerimiz müzik dersinde, ritim çalışmaları, ses ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykülere eşlik etme çalışmaları yapmaktadırlar. Öğrendikleri şarkılara ritim çalgılarıyla eşlik ederken ritim duyguları gelişmekte, grup içinde uyumlu çalışmayı, paylaşmayı, çalgıları nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenmektedirler. Yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilerimizin iletişim, dil, motor, zihinsel, yaratıcı ve duygusal gelişimleri de pekişmektedir.

Hayat boyu fiziksel aktivite alışkanlığının kazanılması için ilk adımlar okul öncesi sportif aktivitelerle atılır. Oyun ortamı kuralları ve güvenlik önlemleri gibi birçok alanda kullanılacakları beceriler de yine beden eğitimi derslerinde öğrencilerimizin kazanmasını istediğimiz özelliklerdir. Bu amaçla aktivitelerimizi uyguladığımız sarmal programın ışığında işbirliği, takım olma, liderlik yapma, lidere uyumlu hareket etme tutumları üzerine — programlarız. Fiziksel aktivitelerin yoğun olduğu bir program ile öğrencilerimiz bilişsel, duyuşsal ve sosyal çalışmalara daha istekli katılım gösterirler.

Branş Etkinlikleri

Görsel Sanat çalışmalarıyla, çocuklar görsel olgunluğa ulaşırlar, farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varırlar, renkleri, biçimleri ve dokuları tanırlar. Görsel bellekleri gelişir, Oranlar arasında ilişki kurmayı öğrenirler. El, göz, beyin koordinasyonları gelişir. Karşılaştırma yapmayı öğrenirler. Seçmeyi karar vermeyi denerler. Ayrıca yaptıklarıyla gerçek yaşam arasında bağlantı kurmayı da öğrenirler. Hayal gücünü kullanmaya ve kendi yapabilirliklerini tanımaya başlarlar.

Folklor, bir milletin hayatında var olan gelenek ve göreneklerin dili yardımıyla hafızasında sakladığı edebiyat ve müziğinin, dansının daha geniş anlamıyla manevi kültür ürünlerinin toplamıdır. Halka ait olan her şeyi içine alır. Öğrencilerimiz, folklor çalışmalarında kendi kültürüne ait ürünleri, gelenekleri dans yoluyla eğlenceli ve coşkulu şekilde tanıma ve yaşatma fırsatına sahip olur.

Bale; dans, müzik, mimik, duygu ve dekor sanatlarının birleştirilmiş hali olarak da tanımlanır. Modern dans ise bir şeyleri kalıplar içinde görmek yerine bu kalıpları kırarak yaratıcılığı ön plana çıkaran ve dansçının kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar yaratmasını amaçlayan bir dans türüdür. Bale ve dans dersleri çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlayıp estetik algılarını geliştirmek, vücut koordinasyonlarını arttırarak grup dahilinde uyumlu hareket becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okulumuzda çocuğun duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemek amacıyla Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetine yer verilmektedir. Bu amaçla öğretim süresi içinde okulda psikoloğumuz bulunmaktadır. Psikolog, okul-aile- çocuk üçgeni içinde çalışmalarını yürütmektedir. Çocuğun potansiyelinin belirlenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi rehberlik hizmetimizin temel görevleri arasında yer almaktadır. Okul olgunluğu ve sınıf seviyeleri ile ilgili hazırbulunuşluk mülakatlarını rehberlik komisyonumuz(Okul Psikoloğu, Sınıf Öğretmeni, Okul Müdürü) gerçekleştirir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetimiz, çalışmalarını gelişimsel bakış açısını temele alarak yürütmektedir. Bu amaçla beş temel alana hizmet vermekteyiz:

Çocukların Okul Uyumuna Yardım
Bireysel Farklılıkların Takibi
Gelişimsel Rehberlik Hizmetleri
Aile Danışmanlığı
Önleyici Rehberlik Hizmetleri

Değerlendirme

Anaokulunda çocukların gelişimleri öğretmenleri ve okul psikoloğu tarafından düzenli aralıklarla takip edilir ve aileleriyle günlük olarak iletişim defterleri ile düzenli aralıklarla toplantılar yapılarak paylaşılır. Gözlemler öğrencileri daha yakından tanımak amacıyla kullanılır. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim yılı sürecinde hedeflenen kazanımlar çerçevesinde gösterdikleri gelişim; ocak ve haziran aylarında düzenlenen “Gelişim Raporları” aracılığıyla ailelerine aktarılır. Gelişim raporlarının yanı sıra bireysel ve toplu veli görüşmelerinde öğrencilerle ilgili görüşler, okul olgunluğuna ilişkin değerlendirmeler velileri ile paylaşılır. Öğrencilerimizin yaptıkları portfolyo (ürün dosyası) sunumları da kendi gelişimleri ile ilgili değerlendirmelerini içerir.

Beslenme ve Gezi Etkinlikleri

Beden ve zihin gelişiminde önemli rol oynayan beslenme düzeni son derece önem verdiğimiz bir konudur. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısından oluşan menümüz, uygun kalorilerle, okul mutfağında tamamen hijyenik koşullarda, günlük olarak hazırlanır. Beslenme uzmanlarımız tarafından titizlikle oluşturulan yemek listeleri aylık olarak veliye gönderilir.

Gezi etkinliklerimiz ile tüm öğrencilerimiz, yıl boyunca eğitim programımızı destekleyen, yaş gruplarına uygun, o dönem işlenen temalara yönelik gezilere katılırlar.

Her gezi öncesi velilerimiz bilgilendirilmektedir.

Gezilerimiz, eğitim saatleri içerisinde ve okul servisleri ile gerçekleşmektedir. Gezi sonunda öğrencilerimizin düşünceleri geri bildirim olarak alınır.

  • Paylaşın:

BİZE ULAŞIN

Kemerburgaz Keşfeden Eller Preschools Çift Dilli Anaokulu
Okul Öncesi Eğitim Kurumu