EĞİTİM FELSEFEMİZ

Özel Keşfeden Eller Anaokulunda Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü akademik program, yaşantısal öğrenmeyi temele alan (Understanding by Design) ile bütünleştirilerek uygulanır. Eğitim programımızın temel amacı toplum için sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Programda, çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimini desteklemesi hedeflenir. Olumlu bir öğrenme ortamı yardımıyla çocukların öz saygılarının geliştirilmesi, deneyimlerinin zenginleştirilmesi ve bireysel farklılıkların dikkate alınması temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.