FEN-MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Kasım 27, 2015
Kasım 27, 2015 admin

Fen-matematik eğitimi ile çocukların fen ve matematiğin yaşamı kavramanın yollarından biri olduğunu fark etmeleri, temel kavramları öğrenmeleri, olumlu tutum kazanmaları ve bir sonraki öğrenim yaşamlarına temel teşkil edecek bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla tüm öğrenme etkinliklerimizde öğrenciyi merkeze alan, SCAMBER, Buluş Stratejisi, Altı Şapkalı Düşünme, Problem Çözme strateji, yöntem ve teknikler kullanılmaktadır.

Fen-Matematik Etkinlikleri Hedefler

Sayıları ritmik sayma,
Varlıkları temel özelliklerine göre sıralama ve sınıflandırma,
Basit problemleri anlayabilme ve çözme.
Sayıları okuyabilme ve söylendiğinde yazma,
Kümeyi ve kümeler arası ilişkileri kavrama,
Ölçmeyle ilgili kavramları anlama,
Basit problemleri tahmin etme,
Temel geometrik şekilleri (kare, daire, dikdörtgen, üçgen gibi) kavrama,
Tam, yarım ve çeyrek gibi kesir kavramlarını anlama,
Belirli özelliklere göre oluşturulan basit şekilli grafikleri yorumlama,
Neden-sonuç ilişkisi kurarak olay ve olguları kavrama,
Araştırma becerisi geliştirme,
Çevrelerindeki nesne ve olayları keşfederek anlama,
Merak duygularını geliştirme ve destekleme,
Problem çözme becerilerini geliştirme,
Deney yaparak olayları algılama.

BİZE ULAŞIN

Kemerburgaz Keşfeden Eller Preschools Çift Dilli Anaokulu
Okul Öncesi Eğitim Kurumu