Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz
Bir üst eğitim kademesinde akranları arasında bilişsel, duyuşsal ve fiziksel yeterlilikleri ile fark yaratan  bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmak.

Misyonumuz
Keşfeden Eller Anaokulları olarak her çocuğun keşfedilecek en az bir yönünün olduğuna inanıyoruz. Görevimiz; bu potansiyelin ortaya çıkması için öğrenmeyi destekleyen öğretim ortamlarını oluşturmak, öğrencilere gerçek yaşam deneyimlerini oluşturarak onların, bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimlerine katkıda  bulunmaktır.