Türkçe Dil Etkinlikleri

0

Çocukların duygu, düşünce, istek vb. paylaşımlarını birbirlerine aktarabilmelerine, iletişim kurmalarına, çevresindeki olayları anlayabilmeleri ve sorgulayarak karar vermelerine, sosyal ve çağdaş birey olabilmelerine dil, önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çocukların dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerileri kazanmaları gerekmektedir. Eğitim sürecimizde çocukların renk, şekil, sayı ve temel kavramları kazanmaları amaçlanır. Bunun yanında yapılan çalışmalar, algılama, dikkat, kelime dağarcığı arttırma, eşleştirme, gruplama, sıralama, karşılaştırma, el-göz koordinasyonu vb. bilişsel becerileri destekleyen etkinlikleri içerir. Tüm Türkçe dil etkinliklerimizde öğrencilerimizin aktif olması esas alınmıştır.

Hedefler

 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etme
 • Türkçeyi doğru kullanma
 • Dili eğlenceli biçimlerde kullanma (şiir, tekerleme, öykü, şarkı)
 • Başkalarının fikirlerine saygı gösterme
 • Arkadaşlarını dinleme
 • Yaratıcı düşünme yetenekleri geliştirme
 • Sözcük dağarcığını zenginleştirme
 • Kelimeleri doğru telaffuz etme
 • Sesinin tonunu ve hızını ayarlama
 • Aynı sesle başlayan kelimeler üretme
 • El-göz koordinasyonu gerektiren becerileri kazanma
 • Sembolik okuma becerisi kazandırma
 • Çocuklara kitap sevgisi kazandırma
Paylaş

Yorum Alanı