Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Hizmetleri

Okulumuzda çocuğun, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini desteklemek amacıyla Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetine yer verilmektedir. Bu amaçla öğretim süresi içinde okulda sürekli Psikoloğumuz bulunmaktadır. Psikolog, okul-aile- çocuk üçgeni içinde çalışmalarını yürütmektedir. Çocuğun potansiyelinin belirlenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi rehberlik hizmetimizin temel görevleri arasında yer almaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetimiz, çalışmalarını gelişimsel bakış açısını temele alarak yürütmektedir. Bu amaçla beş temel alana hizmet vermekteyiz:

  • Çocukların okul uyumuna yardım
  • Bireysel farklılıkların takibi
  • Gelişimsel rehberlik hizmetleri
  • Aile danışmanlığı
  • Önleyici rehberlik hizmetleri