Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe dil etkinliği derslerinde, öğrencilerin dil gelişimleri ve bunun yanında bilişsel gelişimleri desteklenir. İçinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü tamamlama, taklit oyunları, dramatizasyon vb. etkinlikler yer alır. Türkçe etkinlikleri öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlar ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Böylelikle öğrenci kendini ve dünyayı daha iyi anlayacak bir sembol yeteneğine sahip olur, duygu ve düşüncelerini daha yetkin ifade edebilir.