Beyin Fırtınası-Tema

Beyin Fırtınası-Tema

Her hafta farklı temalar üzerinden düşünme ve sorgulama başlıkları oluşturarak, yeni bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlarız. Temalar öğrencilerin öğrenmeye ve doğaya olan meraklarını destekleyen konulardan oluşur. Bu temalar yoluyla, doğanın işleyişine ve döngüsüne farklı açılardan bakmayı öğrenen öğrencilerimiz, kendine ve yaşadığı ana, bir referans noktası bulur. Böylece kendini ve dünyayı tanıması-anlamlandırması kolaylaşır. Ayrıca bu süreçte, farklı sosyal beceriler de kazanırlar. Söz almak için sıra beklemeyi, arkadaşlarını dinlemeyi, duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade etmeyi öğrenirler.