Scamper Çalışmaları

Scamper Çalışmaları

Öğrencilerimizin, varolan sınırsız hayal gücünü ve özgünlüklerini, farklı nesneler üzerinden sorduğumuz sorularla geliştirmesine olanak tanıdığımız eğlenceli bir etkinliktir. Seçilen nesnenin bambaşka açılardan sorgulayarak; değiştirmek, adapte etmek, eklemek, yeniden tasarımlamak, büyütmek, geliştirmek istediğimiz durumlarda nasıl sonuçlar elde edeceğimizi konuşur ve yeni ürünler ortaya çıkarırız. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve özgün ürünler tasarımlamasına fırsat tanımayı amaçlarız.