Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Bu derste, öğrencilerin doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, arkadaşlık gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler; hikayeler, empati kazandıracak sorular ve sosyal çevresinden örneklendirmeler yoluyla somutlaştırılarak değerlerin içselleştirilmesi sağlanır.