İlkelerimiz

Okulumuzun eğitim ve öğretim etkinlikleri aşağıdaki ilkeler dikkate alınarak düzenlenmektedir:

  • Öz saygı,
  • Öz düzenleme,
  • Problem çözme,
  • İşbirlikli çalışma,
  • Empati kurma,
  • Eleştirel düşünme.