Değerlerimiz

Keşfeden Eller Anaokulları; Atatürk ilke ve devrimlerinin aydınlattığı demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nde, evrensel ve çağdaş değerleri savunan ve kültürlerarası duyarlılığı benimsemiş bir eğitim kurumudur.

Temel olarak farklılıkları bir zenginlik olarak kabul eder, farklılıkları saygı ile karşılar ve farklılıkların geliştirilmesini ilke ediniriz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ışığında, her bireyin uluslararası toplumun saygın bir üyesi olduğuna inanır ve bu ilkeyle hareket ederiz.

Okulumuzun benimsediği eğitim felsefesine göre her çocuğun keşfedilecek en az bir yönü olduğuna inanırız. Öğretim programımızın temel hedefini bu ilke üzerinden şekillendiririz.

Okulumuzda okul hayatın kendisi olmalıdır ilkesinden hareket edilir. Bu nedenle öğrenme ortamı gerçek yaşam durumlarına göre düzenlenir ve öğrenciler bu ortamın yegane aktif kişileri olarak rol alırlar.

Bireyin toplumla uyumunda empati becerisinin önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin başka kişi ve olaylara hoş görüyle bakma, ön yargıdan uzak karar vermelerini sağlamak amacıyla öğrencilerimizin empati becerilerini geliştirmelerini sağlayacak öğretim etkinliklerini yer veriyoruz.

Öğrencilerimizin kendileri ile ilgili doğru farkındalığı geliştirmeleri değerlerimiz içinde yer almaktadır.