Çıkış Noktamız

Çıkış Noktamız

Keşfeden Eller Anaokulları’nda eğitim anlayışımız “her çocuğun keşfedilecek en az bir yönü vardır” düşüncesine dayanmaktadır. Eğitim programımızı bu amaçla düzenledik ve tüm öğrenme ortamını bu düşünceye dayalı olarak oluşturduk.

Çocuk ilk doğduğunda elleriyle hayatı algılamaya çalışır. İlk refleksi olan yakalama refleksi üzerine öğrenmelerini inşa eder. Bu nedenle hayatı algılamada eller önemli bir role sahiptir. Bizim kurum olarak ismimizin çıkış noktasının temelinde yatan olgu da tam olarak budur.

Bizler verdiğimiz eğitimle çocukların güçlü yönlerini keşfedip, geliştirmeyi hedefliyoruz. Onlardan da bu sağlam temelle hayatı yeniden yapılandırmalarını bekliyoruz.