Başvuru ve Görüşme

İLK BAŞVURU İÇİN NELER GEREKLİ

  • Başvuran Kurucu veya Tüzel Kişi ise Kurucu Temsilcisinin; eğitimin yaşamda ki gücüne inanan, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, geçmiş iş veya ticari yaşantısında yüz kızartıcı herhangi bir olaya karışmamış olması esastır.
  • Başvurucunun eğitimci kökenli olması değil; eğitime inanması gereklidir.

İLK GÖRÜŞME İÇİN NELER GEREKLİ

  • Başvuranın ayrıntılı öz geçmişi,
  • Ortaklı şirket ise tüm ortakların öz geçmişi,
  • Daha önce çalıştığı iş ile ilgili referans bilgileri,
  • Okul açmayı düşündüğü bölgeyi neden seçtiğine dair iş özeti,
  • Başvurucu şahıs ise kendi adına, şirket ise şirket temsilcisinin adına en az 30.000Tl.lik “banka teminat mektubu” gerekmektedir.

Nasıl İlerliyoruz Neler Katıyoruz tıklayınız.