Anaokulunda Bir Gün

0

Keşfeden Eller’de Sabah 08.30 da programımız başlar. Öğretmenlerimiz; birlikte keşfedilecek yeni şeylerin heyecanıyla öğrencilerimizi sevinçle karşılar. Her alanda gelişmek ve işbirliği ile birbirimizi desteklemek, anaokulunda geçirdiğimiz bir günün en önemli değeridir. Gelişmek için her fırsatı kullanırız. Öğrencilerimiz ayakkabılarını kendileri değiştirip, çantalarını dolaplara kaldırarak programa hazırlanırlar.

Jimnastik-Yoga Zamanı
Öğrencilerimizin, güne enerjik ve dinç başlaması için jimnastik zamanını aktif ve neşeli geçiririz. Öncelikle, fiziksel gelişiminde desteklenmesi gereken motor beceriler için yapılacak egzersizleri planlar ve bunları oyuna dönüştürürüz, sonra öğretmenlerinin müzik eşliğinde kattığı coşku ile tüm bu figürler denenir ve eğlenerek gelişmelerine destek olunur.

Öğrencilerimiz devam eden yoga egzersizleri ile hayal güçlerini kullanmayı, bedensel esneklik ve koordinasyon sağlamayı, hiçbir endişe ve rekabet olmadan kendilerini olumlu ve doğayla uyumlu bir şekilde ifade etmeyi, böylelikle kendine güven duymayı öğrenir.

Çember Zamanı
Sabah kahvaltısından sonra, öğrenciler sınıflarında biraraya gelirler. Takvim, mevsim, hava durumu ve duygu durumu hakkında konuşularak etkinliklere başlanır.

Beyin Fırtınası-Tema
Her hafta farklı temalar üzerinden düşünme ve sorgulama başlıkları oluşturarak, yeni bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlarız. Temalar öğrencilerin öğrenmeye ve doğaya olan meraklarını destekleyen konulardan oluşur. Bu temalar yoluyla, doğanın işleyişine ve döngüsüne farklı açılardan bakmayı öğrenen öğrencilerimiz, kendine ve yaşadığı ana, bir referans noktası bulur. Böylece kendini ve dünyayı tanıması-anlamlandırması kolaylaşır. Ayrıca bu süreçte, farklı sosyal beceriler de kazanırlar. Söz almak için sıra beklemeyi, arkadaşlarını dinlemeyi, duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade etmeyi öğrenirler.

Serbest Oyun Zamanı-Öğrenme Köşeleri
Öğrenme köşelerinde oyun, öğrencilerin kişisel ihtiyaç ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendi yaş gruplarına uygun önemli kavram ve becerileri kazanmalarına fırsat veren materyal ve oyuncaklarla, aktif bir şekilde zaman geçirdikleri süreçtir. Öğrencilerimiz sınıfta hangi köşede oynayacaklarına ve neler yapmak istediklerine, kendileri karar verirler. Bu onların planlama ve değerlendirme becerilerini deneyimledikleri bir zaman dilimidir. Sanat Köşesi, İnce Motor Beceri Köşesi, Dramatik Oyun Köşesi, Okuma Köşesi, Blok Köşesi gibi alanlardan oluşur.

Bahçe Zamanı
Öğrencilerin bahçeye ya da spor salonuna çıkıp çeşitli oyunlar oynadıkları bir zaman dilimidir. Bu etkinlikler sırasında öğrencilerin temiz hava ve hareket ihtiyacı karşılanır. Ayrıca tırmanma, zıplama, denge,güç, koordinasyon gibi etkinlikleri içeren çalışmalar yaparak, fiziksel gelişimleri için gereken destek sağlanır.

Scamper Çalışmaları
Öğrencilerimizin, varolan sınırsız hayal gücünü ve özgünlüklerini, farklı nesneler üzerinden sorduğumuz sorularla geliştirmesine olanak tanıdığımız eğlenceli bir etkinliktir. Seçilen nesnenin bambaşka açılardan sorgulayarak; değiştirmek, adapte etmek, eklemek, yeniden tasarımlamak, büyütmek, geliştirmek istediğimiz durumlarda nasıl sonuçlar elde edeceğimizi konuşur ve yeni ürünler ortaya çıkarırız. Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve özgün ürünler tasarımlamasına fırsat tanımayı amaçlarız.

 Yabancı Dil Eğitimi
Yabancı dil eğitimini anadili İngilizce olan okulöncesi öğretmenleri vermektedir. Amaç İngilizcenin doğal yollarla kazanımı sağlamaktır. Her grupta günde 2 saat olmak üzere haftada toplam 10 saat İngilizce dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz, İngiliz dilini / kültürünü oyun ve uygulama odaklı yöntemlerle öğrenirler. İngilizce Dil eğitimi için tasarlanmış özel sınıfımızda öğrencilerin, drama, rol yapma, grup çalışması ve kart oyunları etkinlikleriyle eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Fen-Doğa Deneyleri
Öğrencilerin merak duygularını eğlenerek giderdikleri, deneyler yapıp gözlemlerde bulundukları, araştırma, inceleme ve keşif yapma sürecine girdikleri aktif bir zaman dilimidir. Bu süreçte özellikle proje tabanlı öğretim yöntemlerinden yararlanılarak öğrencilerin bir probleme bir çok açıdan ele alarak çözmelerine fırsat verilmektedir.

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Öğrencilerimizin renk, şekil, sayı ve temel kavramları kazanmaları amaçlanır. Bunun yanında yapılan çalışmalar, algılama, dikkat, kelime dağarcığı arttırma, eşleştirme, gruplama, sıralama, karşılaştırma, el-göz koordinasyonu vb. bilişsel becerileri destekleyen etkinlikleri içerir. Yapılan etkinliklerle öğrencilerin zihin motor eşleşmesini sağlayacak çizme, boyama, eşleştirme ve model oluşturma etkinlikleri destek materyallerle sağlanmaktadır.

Matematik Çalışmaları
Öğrencilerimizin doğadaki varolan düzenliliği, matematik ve aritmetik çalışmalarıyla keşfettikleri ve kitap çalışmalarıyla desteklenen etkinliklerden oluşur.

Dikkat ve Mandala Çalışmaları
Öğrencilerimizin, bilişsel gelişimlerini geliştiren etkinlikler planlanır. Görsel-işitsel algı, dikkat-bellek çalışmaları, problem çözme becerileri ve yaratıcılığı geliştirici çeşitli çalışmalar içerir. Ayrıca mandala çalışmaları ile grup içinde etkin ve dikkatli bir şekilde bireysel çalışabilmesini destekleriz.

Yaratıcı Drama
Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir. Planladığımız bu grup etkinliklerinde öğrencilerimiz, duyularını, hayal gücünü, imgeleme becerilerini devreye sokar ve pandomim, rol oynama, doğaçlama, hikaye oluşturma ve dramatizasyon gibi tekniklerle yaparak yaşayarak öğrenirler. Taklit yetenekleri geliştikçe, gerçek ile düş arasında bir köprü oluştururlar. Aktif ve oyun yoluyla bir öğrenme ortamı oluştuğundan, motivasyonları artar, bilgileri kalıcı hale gelir ve sorunlara yeni çözüm yolları geliştirebilmeye başlar.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Türkçe dil etkinliği derslerinde, öğrencilerin dil gelişimleri ve bunun yanında bilişsel gelişimleri desteklenir. İçinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü tamamlama, taklit oyunları, dramatizasyon vb. etkinlikler yer alır. Türkçe etkinlikleri öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlar ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Böylelikle öğrenci kendini ve dünyayı daha iyi anlayacak bir sembol yeteneğine sahip olur, duygu ve düşüncelerini daha yetkin ifade edebilir.

Müzik Etkinlikleri
Hedefimiz; öncelikle öğrencilere müziği sevdirmektir. Bu amaçla öğrencilerimiz müzik dersinde, ritim çalışmaları, ses ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öykülere eşlik etme çalışmaları yapmaktadırlar. Öğrendikleri şarkılara ritim çalgılarıyla eşlik ederken ritim duyguları gelişmekte, grup içinde uyumlu çalışmayı, paylaşmayı, çalgıları nasıl kullanmaları gerektiğini öğrenmektedirler.

Beden Eğitimi
Öğrencilere çeşitli spor etkinlikleri yaptırarak küçük ve büyük kas gelişimini sağlamak, koordinasyon geliştirmek, beden eğitimi temel hareketlerini kazandırmak hedeflenmektedir. Öğrencilerin oyun kurabilmeleri, takım alışkanlığı kazanma, birlikte hareket etme, zorluklarla başetme, aletleri kullanma ve bir grubun parçası olarak hareket edebilme becerisini kazanmaları için çeşitli oyun ve yarışmalar düzenlenmektedir.

Değerler Eğitimi
Bu derste, öğrencilerin doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, arkadaşlık gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler; hikayeler, empati kazandıracak sorular ve sosyal çevresinden örneklendirmeler yoluyla somutlaştırılarak değerlerin içselleştirilmesi sağlanır.

Yaratıcı Sanat
Sanat çalışmalarında öğrenciler, farklı materyallerle çalışarak, hayal güçlerinin yardımıyla hem estetik zevklerini hem de ince kas becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Dinlenme/ Uyku Zamanı
Sadece 2-3 yaş grubu öğrencilerimiz için öğle yemeği sonunda dinlenme/uyku zamanı vardır. Öğretmenlerimiz, bu süre içinde öğrencilerin rahat dinlenmeleri ve huzurla uyumaları için klasik müzik ve ninniler dinleterek onlara refaket ederler.

 

Paylaş

Yorum Alanı