GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanat çalışmalarıyla, çocuklar görsel olgunluğa ulaşırlar, farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varırlar, renkleri, biçimleri ve dokuları tanırlar. Görsel bellekleri gelişir, Oranlar arasında ilişki kurmayı öğrenirler. El-göz-beyin koordinasyonları gelişir. Karşılaştırma yapmayı öğrenirler. Seçmeyi karar vermeyi denerler. Ayrıca yaptıklarıyla gerçek yaşam arasında bağlantı kurmayı da öğrenirler. Hayal gücünü kullanmaya ve kendi yapabilirliklerini tanımaya başlarlar.